Αρχική

Το συνέδριο διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρία Επιχειρησιακών Ερευνών (Ε.Ε.Ε.Ε.), το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης του ΔΠΘ και τελεί υπό την αιγίδα του Κοινωνικού Κέντρου «Σταύρος Χαλιορής». Στόχος του συνεδρίου είναι η ανάπτυξη διαύλων επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ ερευνητών και ερευνητικών ομάδων που μπορεί να προέρχονται από ένα ευρύ πεδίο επιστημονικών περιοχών και των επιχειρήσεων.

Δίνει τη δυνατότητα σε προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές, καθώς επίσης και σε νέους απόφοιτους, να παρουσιάσουν στην ακαδημαϊκή κοινότητα τις επιστημονικές τους εργασίες.

Προσφέρει την ευκαιρία σε φοιτητές, νέους απόφοιτους και ερευνητές να ανταλλάξουν εμπειρίες και απόψεις και θα ενημερωθούν για τα τελευταία ερευνητικά επιτεύγματα σε διάφορους τομείς ειδικού ενδιαφέροντος.

Τέλος δίνει βήμα δημόσιας παρουσίασης σε κάθε ερευνητική προσπάθεια που ανήκει στην ευρύτερη επιστημονική περιοχή της Επιχειρησιακής Έρευνας, της Διοίκησης των Επιχειρήσεων, της Λήψης Αποφάσεων και εφαρμογών τους.

Πρόσβαση στο χώρο του συνεδρίου

Κρίσιμες Ημερομηνίες

  • 01/02/2019: Υποβολή εκτεταμένης περίληψης
  • 08/02/2019: Ενημέρωση αποδοχής εργασίας
  • 11/02/2019: Λήξη διορίας πρώιμης εγγραφής
  • 28/02/2019: Έναρξη συνεδρίου