Θεματολογία

Το συνέδριο αποσκοπεί στην κάλυψη ενός μεγάλου φάσματος ερευνητικών αντικειμένων και πεδίων ενδιαφέροντος. Ως εκ τούτου, είναι ευπρόσδεκτη κάθε εργασία που ανήκει στην ευρύτερη επιστημονική περιοχή της Επιχειρησιακής Έρευνας, της Διοίκησης των Επιχειρήσεων, της Λήψης Αποφάσεων στις Επιχειρήσεις, της Καινοτομίας. Ενδεικτικές θεματικές ενότητες αποτελούν οι παρακάτω:

Αλγόριθμοι Βελτιστοποίησης (Optimization Algorithms)
Βελτιστοποίηση Δικτύων και Τηλεπικοινωνίες (Network Optimization & Telecommunications)
Βέλτιστος Έλεγχος (Optimal Control)
Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS)
Διαδικτυακές Υπηρεσίες (Web-based Services)
Διαχείριση Γνώσης (Knowledge Management)
Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain management)
Διαχείριση και Διοίκηση Έργων (Project Management)
Διαχείριση Κρίσεων και Καταστροφών (Crisis & Disaster Management)
Διοίκηση & Ανάλυση Ρίσκου (Risk Analysis & Management)
Διοίκηση Περιβαλλοντικών Συστημάτων (Environmental Systems Management)
Ενεργειακή Πολιτική και Σχεδιασμός (Energy Policy and Planning)
Εξόρυξη γνώσης από Δεδομένα (Data Mining)
Ευφυή Συστήματα (Intelligent Systems)
Εφαρμογές της Επιχειρησιακής Έρευνας (OR Applications)
Θεωρία Παιγνίων (Game Theory)
Μαθηματικός Προγραμματισμός (Mathematical Programming)
Μάρκετινγκ (Marketing)
Μοντελοποίηση Δυναμικών Συστημάτων (Dynamic Systems)
Ποιότητα Υπηρεσιών (Services Quality)
Πολυκριτηριακή Ανάλυση (Multicriteria Analysis)
Πολυστοχικός Προγραμματισμός (Multiobjective Programming)
Ποσοτικά μοντέλα και Θεωρία Λήψης Αποφάσεων (Decision Theory)
Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων (Decision Support Systems)
Τεχνικές Ανάκτησης Πληροφοριών (Information Retrieval Techniques)
Τεχνολογία και Καινοτομία (Technology and Innovation)
Τουριστική Βιομηχανία και Ανάπτυξη (Tourism Industry and Development)
Συστήματα Παραγωγής (Production Systems)

 

Advertisement