Πληροφορίες

Χώρος Διεξαγωγής του Συνεδρίου

Το συνέδριο θα φιλοξενηθεί στα αμφιθέατρα Α2 και Α4 στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Κτήριο Α΄-Πανεπιστημιούπολη Ξάνθης-Κιμμέρια.

Πρόσβαση στο χώρο του συνεδρίου

Κρίσιμες Ημερομηνίες

  • 01/02/2019: Υποβολή εκτεταμένης περίληψης
  • 08/02/2019: Ενημέρωση αποδοχής εργασίας
  • 11/02/2019: Λήξη διορίας πρώιμης εγγραφής
  • 28/02/2019: Έναρξη συνεδρίου

Υποβολή Εργασιών

Πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των εργασιών δίνονται εδώ

Βράβευση Εργασιών

Εργασίες που θα υποβληθούν από Προπτυχιακούς, Μεταπτυχιακούς Φοιτητές και Υποψήφιους Διδάκτορες, μπορούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό καλύτερης φοιτητικής εργασίας. Η κρίση των εργασιών θα γίνει από ειδική επιστημονική επιτροπή. Οι πρώτες τρεις εργασίες για κάθε μία από τις κατηγορίες θα λάβουν έπαινο σύμφωνα µε την πρακτική που ακολουθήθηκε σε προηγούμενα συνέδρια από την Ε.Ε.Ε.Ε.

Δημοσιεύσεις

Τα κείμενα των οικονομικά τακτοποιημένων εργασιών που θα γίνουν αποδεκτά προς παρουσίαση στο συνέδριο θα συμπεριληφθούν για δημοσίευση στα Πρακτικά του Συνεδρίου που θα εκδοθούν από την Ε.Ε.Ε.Ε. σε ηλεκτρονική μορφή με ISBN μετά το πέρας του συνεδρίου. Με την έκδοση τους τα Πρακτικά του Συνεδρίου θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στους συνέδρους ενώ θα είναι διαθέσιμα και στην ιστοσελίδα του συνεδρίου.

Επιλεγμένες εργασίες σε μορφή πλήρους κειμένου θα δημοσιευτούν σε ειδικά τεύχη (special issue) των περιοδικών:

Γλώσσα Συνεδρίου

Οι παρουσιάσεις των εργασιών θα γίνουν στα Ελληνικά ή Αγγλικά. Ομοίως η υποβολή του πλήρους κειμένου των εργασιών μπορεί να είναι στα Ελληνικά ή Αγγλικά.

 

Advertisement