Πρακτικά Συνεδρίου

Τα πρακτικά του 6ου Φοιτητικού Συνεδρίου της ΕΕΕΕ