Πρόγραμμα Συνεδρίου

Πρόγραμμα του 6ου Φοιτητικού Συνεδρίου της ΕΕΕΕ

Πρόσβαση στο χώρο του συνεδρίου