Υποβολή

Υποβολή Εργασιών

Το κείμενο της εργασίας (μορφή εκτεταμένης περίληψης) θα έχει μέγιστο μέγεθος τις τρεις (3) σελίδες και θα ακολουθεί την τυπική μορφοποίηση των συνεδρίων της ΕΕΕΕ σύμφωνα με το πρότυπο (6eeeestudenttemplate). Οι εργασίες υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση 6eeeestudent@gmail.com

Η κρίση των περιλήψεων των εργασιών που θα υποβληθούν για παρουσίαση στο συνέδριο θα γίνει από τα μέλη της επιστημονικής επιτροπής και άλλους επιστήμονες.

Τέλος εγγραφής

Το τέλος εγγραφής για παρουσίαση στο συνέδριο έχει οριστεί ως εξής:

  • 50€ ανά εργασία για τους φοιτητές που θα εγγραφούν έως 11/02/2019
  • 60€ ανά εργασία για τους φοιτητές που θα εγγραφούν μετά τη 11/02/2019
  • 70€ για όλους τους υπόλοιπους συμμετέχοντες

*Σύμφωνα με την πάγια πρακτική που ακολουθείται στα συνέδρια της ΕΕΕΕ υπάρχει έκπτωση 50% για τα μέλη της εταιρίας.

Η εγγραφή μπορεί να γίνει:

  • με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό (Τράπεζα Πειραιώς, account no. 5018-036916-821, IBAN: GR06 0172 0180 0050 1803 6916 821, Swift Code: PIRBGRAA) και αποστολή της απόδειξης στη γραμματεία της ΕΕΕΕ (eeee@otenet.gr).
  • κατά την προσέλευση στο χώρο του συνεδρίου.

Δημοσιεύσεις

Τα κείμενα των οικονομικά τακτοποιημένων εργασιών που θα γίνουν αποδεκτά προς παρουσίαση στο συνέδριο θα συμπεριληφθούν για δημοσίευση στα Πρακτικά του Συνεδρίου που θα εκδοθούν από την Ε.Ε.Ε.Ε. σε ηλεκτρονική μορφή με ISBN μετά το πέρας του συνεδρίου. Με την έκδοση τους τα Πρακτικά του Συνεδρίου θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στους συνέδρους ενώ θα είναι διαθέσιμα και στην ιστοσελίδα του συνεδρίου.

Επιλεγμένες εργασίες σε μορφή πλήρους κειμένου θα δημοσιευτούν σε ειδικά τεύχη (special issue) των περιοδικών:

Advertisement